Grønne produkter 

Sunndal Sparebank ønsker å bidra til det grønne skifte og innfører grønne lån med meget gunstige betingelser. Med våre nye produkter ønsker vi å stimulere våre kunder til klima- og miljøsmart adferd.