Grønt næring eller rehabiliteringslån

Sunndal Sparebank vil bidra til det grønne skiftet og tilbyr grønne næringslån eller rehabiliteringslån hvor fast eiendom eiendom kategorisert som grønn utgjør sikkerheten

Grønne næringslån/rehabiliteringslån

Sunndal Sparebank tilbyr grønne næringslån og rehabiliteringslån for næringseiendom til gunstige betingelser

Sunndal Sparebank vil gjerne bidra til det grønne skiftet og tilby grønne næringslån eller grønne rehabiliteringslån for fast eiendom med gunstige betingelser. 

Kontakt din rådgiver for å høre kvalifiseringskriterier og priser.

Grønn sti

Slik finner du energimerke på boligen

Skal du kjøpe bolig står energimerke alltid i prospektet. Du kan også finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. har du ikke merket boligen får du enkelt energimerket den ved å oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

TEK standarder

 

* TEK 1949, 1969, 1985, 1987, 1997, og 2007 (Normal karakter E-G, med mulighet for D)

* TEK 2010 (normal karakter C, med mulighet for B)

* TEK 2017 (normal karakter B, med mulighet for A)

Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt til oppnå karakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.