Grønne boliglån eller rehabiliteringslån

Sunndal Sparebank tilbyr grønne boliglån til meget gunstige betingelser

Grønne boliglån er lånet for deg som har eller skal investere i en miljøvennlig bolig/fritidsbolig. Vi belønner grønne valg og tilbyr grønt boliglån med ekstra gunstige betingelser. . En grønn bolig er bra for miljøet og lommeboka!

Se våre priser

Kvalifikasjonskriterier for Grønt Boliglån:

  • Byggeår 2009 eller nyere for eneboliger eller fritidseiendom (TEK07, TEK10, TEK17 eller senere standarder)
  • Byggeår 2012 eller nyere for leiligheter (TEK10, TEK17 eller senere standarder)
  • Bygg oppført etter NS3700 (passivhus/lavenergibygg)
  • Energimerke A eller B (jfr. Energimerkeforskriftens bestemmelser)
  • Krav om helkundeforhold

Grønne rehabiliteringslån

Sunndal Sparebank tilbyr grønne grønt rehabiliteringslån til meget gunstige betingelser

Dette er lånet for deg som rehabilitere eller oppgradere en eldre bolig slik at den blir mer energieffektiv. Vi belønner grønne valg, og tilbyr Grønt rehabiliteringslån med ekstra gunstige betingelser. En grønn bolig er bra for både miljøet og for lommeboka.

Se våre priser 

Kvalifikasjonskriterier for Grønt Rehabiliteringslån:

  • Tiltak som skal gjennomføres på bolig eller fritidsbolig som bedrer energimerket etter tiltak med minst 2 karakterer.
  • Må dokumentere gjennomførte tiltak
  • Øvre låneramme på kr 500 000
  • Grønt rehabiliteringslån tilbys kun egne kunder
Grønn sti

Slik finner du energimerke på boligen

Skal du kjøpe bolig står energimerke alltid i prospektet. Du kan også finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. har du ikke merket boligen får du enkelt energimerket den ved å oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

TEK standarder

 

* TEK 1949, 1969, 1985, 1987, 1997, og 2007 (Normal karakter E-G, med mulighet for D)

* TEK 2010 (normal karakter C, med mulighet for B)

* TEK 2017 (normal karakter B, med mulighet for A)

Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt til oppnå karakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.