Person og helse

Du kan ikke forsikre kjærligheten. Men du kan forsikre deg av kjærlighet. Med barneforsikring, dødsfallforsikring og uføreforsikring trygger du deg og flokken din.

Noen spørsmål er for store for nettet

Noe er så personlig, at vi velger å snakke om det ansikt til ansikt. Forsikring mot ulykker og sykdom, for eksempel. Og det ikke tilfeldig hvem du snakker med. Vi kan dette, vi er her for deg og vi kan se helheten i økonomien din.  

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes?

Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

Våre kjærlighetsforsikringer

Tør du tenke det utenkelige?

Hva skjer med økonomien din om du blir langvarig syk? Vi stilte folk på gata det ubehagelige spørsmålet og det viser seg at svært mange ikke liker å tenke på det.