Vi samarbeider med NEM Eiendomsmegling

Kjøp og salg av bolig er blant de store valg man gjør i livet. Vi kan bidra til at prosessen blir trygg og enkel for deg, og gjennom vårt samarbeid med NEM Eiendomsmegling hjelper vi deg også med kjøp og salg av boligen din.

Sammen leder vi deg gjennom en trygg og god boligreise!

Valget er ditt

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være fritt.
Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling,
f.eks tilbud om lån eller andre banktjenester, jf Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).