Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi som bank må derfor sikre oss, at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi egen ESG-Policy. Sunndal Sparebank har gjennomført både intern aktsomhetsvurdering, og aktsomhetsvurdering av våre leverandører. Utfra gjennomgangen og kjennskapen vi har til disse, finner vi ikke å mistenke at noen av våre leverandører bryter med hverken menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, som er beskrive i redegjørelse for 2022.

Ved spørsmål vedørende åpenhetsloven, benytt epost adresse: post@sunndal-sparebank.no.