Lei ut lovlig:

- Sørg for å ha store nok vinduer til at de kan fungere som rømningsveier. 

- Vinduet må ikke stå mer enn én meter over gulvet.

- Bygg en trapp hvis vinduet er for høyt - f.eks i nedgravet kjeller.

- Husk at du må søke om bruksendring.

- Ta kontakt med kommunen for videre veiledning.

Det blir stadig mer vanlig å leie ut en del av boligen sin. Men mange av landets utleiere kan være lovbrytere - uten å være klar over det selv. Reglene for å leie ut kan virke strenge, men de er konstruert for å sikre leietakers liv og helse. Først og fremst er det kritisk å sikre gode rømningsveier. Her syndes det ofte. 

For mange boliger er det kjelleren som er mest aktuell å leie ut. Slike utleieenheter egner seg sjelden da de har for små vinduer og begrenset adgang til utgangsdører. For at vinduer skal oppfylle kravene som rømningsvei må det ha en åpning som er minst 1,5 meter når du legger sammen bredde og høyde. Høyden må ikke være mindre enn 0,6 meter og bredden ikke mindre enn 0,5 meter.

Sikre rømningsveier
Vinduet må heller ikke stå høyere enn én meter opp fra gulvet. Er leiligheten i en kjeller, kan dette løses ved å bygge et fast trinn eller en liten trapp opp fra gulvet. Myndighetene krever også at annethvert rom skal ha en rømningsvei, altså enten en dør eller et vindu som er stort nok. I tillegg må alle vindusflater utgjøre minst 10 % av gulv-arealet. Denne regelen skal sikre utleieren tilstrekkelig med naturlig lys. Leietageren skal også ha adgang til bilplass og tilgang til uteplass. 

Videre stilles konkrete krav til isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring - selv om du bare leier ut ét enkelt rom i huset ditt. 

Lys og inneklima
Av hensyn til inneluft, lysforhold, romopplevelse og møblering bør netto romhøyde vanligvis ikke være under 2,4 meter. Det er ikke satt noen nedre grense for høyde under taket, men høyden kan likevel ikke være lavere enn det en person trenger for å gå oppreist. 

Selv om boligen skulle innfri alle tekniske krav, betyr ikke det at du er klar til å leie ut. Først må du nemlig søke om bruksendring hos kommunen. Gjør du ikke dette kan du få et gebyr på inntil 10.000 kroner, såfremt alle tekniske krav er innfridd. Er det tekniske mangler i forhold til rømningsveier eller annet, vil gebyret bli betydelig høyere. Dersom bruken av boligen kan medføre høy risiko for personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, kan utleier tillegges gebyr på inntil 200.000 kroner.

Det er altså ikke lettere å be om tilgivelse enn tillatelse når man skal leie ut bolig. Det kan også være lurt å søke om bruksendring før du gjør ombyggingstiltak, ellers risikerer du å påta deg unødige kostnader. Ta kontakt med kommunen for krav og betingelser som gjelder i din kommune. Reglene kan variere.