Nye regler for IPS sparing

Med ny regjering kom også forslag om å reglene for pensjonssparing. Fra 1.1.2022 justeres maksimalt årlig sparebeløp på IPS konto fra 40.000 kroner til 15.000 kroner. Fradragsprosenten er fortsatt 22% og årlig skatteutsettelse justeres dermed tilsvarende ned til 3.300 kroner. Når pengene ved pensjonsalder skal tas ut, vil skattesatsen være 22% istedenfor inntektsskatt som det var tidligere. 

Hvem passer IPS for?

IPS passer for deg som ønsker og har mulighet til å spare litt ekstra hvert år for å ha litt ekstra til rådighet ved pensjonsalder. Du bør derfor være komfortabel med å binde pengene til denne spareformen helt til du går av med pensjon.

Vi mener at sparing er verdens beste idé! Og sparing til pensjonsalder er en god ide for de aller fleste av oss. 

Fordeler og ulemper ved å spare i IPS

En fordel med å spare i IPS er den utsatte skatten du får på sparingen din. Den utsatte skatten gjør at sparepengene dine fortsatt er i aksjemarkedet og kan reinvesteres. Penger du skulle ha betalt i skatt kan du da være så heldig å få en gevinst på i stedet for. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og du betaler heller ikke skatt på avkastningen du får i spareperioden. Du betaler med andre ord ikke skatt før du tar ut pengene ved pensjonsalder.

Det som for mange kan være en fordel, kan for andre være en ulempe. At sparepengene er bundet på en IPS-konto, og ikke kan benyttes hvis noe uforutsett skulle skje, kan for mange gjøre at de ikke sparer i IPS. Et lavere tillatt sparebeløp gir også mindre i skatteutsettelse, noe som gjør det mindre gunstig å spare i IPS.

Uansett hvordan du velger å spare, kan det kanskje være riktig tidspunkt til å ta en gjennomgang av sparingen din?    

Ja takk, begge deler!

Det er smart å spare til pensjon, og IPS-sparing kan fortsatt være en god sparemåte for deg som har mulighet til å binde pengene dine frem til pensjonsalder. Hvorfor ikke spare både i IPS og i verdipapirfond? Ved å gjøre begge deler "tvinger" du deg selv til å spare en del som er bundet frem til du blir 62 år og spare en del som du selv kan benytte når du ønsker. Uansett hvordan du velger å spare, kan det kanskje være riktig tidspunkt til å ta en gjennomgang av sparingen din? 

Nye IPS-regler vil neppe endre folks sparevaner betydelig. Sparing er fortsatt verdens beste idé, enten du sparer på den ene eller andre måten. Godt nytt spareår!