MaxKonto

MaxKonto er en sparekonto med høy flytende rente, 31 dager oppsigelsestid og ingen renterisiko!
 • Høy flytende rente
 • Ingen renterisiko
 • 31 dager oppsigelsestid
Kontakt meg om MaxKonto

Om MaxKonto

MaxKonto

MaxKonto er en sparekonto med høy flytende rente, 31 dager oppsigelsestid og ingen renterisiko! 

Fleksibilitet
MaxKonto har fleksibilitet mot at du betaler et uttaksgebyr som for tiden utgjør 2,00% av uttaksbeløpet.
Du kan ta ut hele eller deler av innskuddet i oppsigelsestiden.


Fordeler
MaxKonto har en høy flytende rente og du tar slik sett ingen renterisiko, sammenlignet med f.eks. et fastrenteinnskudd. Eventuell rentejustering vil skje med basis i den generelle renteutviklingen i markedet og Norges Bank, og vil være basert på vurderinger og beslutninger i banken.

Vilkår

 

 • Gebyrfrie uttak må varsles minimum 31 dager før uttak (oppsigelsestid).

   

 • Innskuddsmidlene er ikke tilgjengelig i oppsigelsesperioden. Ønskes likevel innskuddsmidlene frigjort i oppsigelsestiden, påløper et uttaksgebyr (dekort) på 2 prosent av uttaksbeløpet.

   

 • Laveste tillatte innskudd er 2 millioner kroner og høyeste 8 millioner kroner pr. personkunde eller juridiske kunde. Det er kun tillatt med 1 konto pr. kunde.

   

 • Konto gjøres tilgjengelig i Nettbank / Mobilbank og tilknyttes rettigheter som innsyn og kreditering. Debitering er ikke mulig.

   

 • Renten beregnes av første krone, saldoberegning.

   

 • Renten kapitaliseres årlig og benytter rentedagsbrøk 365(6)/365(6)

   

 • Rentevilkår* 

   

  0-1.999.999,99                                  0,00%

  2.000.000,- – 8.000.000,-                  5,00% 

  >8.000.000,01                                   0,00%

   

  *Dersom saldo er mindre enn kr. 2.000.000,- eller mer enn kr. 8.000.000,-, forrentes hele saldoen med en lavere rente. Se prisliste for gjeldende rente.