Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

 Navn Tittel
Roar Ørsund Styreleder
Magnhild Pape Meringen Nestleder
Annveig Bjordal Halkjelsvik   Styremedlem
Rune Skjørsæther Styremedlem
Svein Arve Tronsgård Styremedlem
Tone Matheson Ragnes Styremedlem
Rolf Erik Sandvær Styremedlem, ansattes representant
Jeanett Berge Observatør, ansatte

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.

 

Offentlige

 

 • Asbjørn Trondsgård

 

Egenkapitalbeviseiere

 • Maren Børseth
 • Odd Harry Sira
 • Marta Eunice Perez
 • Nils Johansen


Innskytervalgte

 • Bjørn Ivar Olsen
 • Maja Solli
 • Inger Marit Romfo
 • Eirik Sjøholt
 • Ane Marte Grødal (vara)

 

Ansatte

 • Lars Arnold Forseth
 • Torgrim Aaram Schaanning
 • Hanne Gjøra