Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

Navn                                      Tittel
Roar Ørsund Styreleder
Magnhild Pape Meringen Nestleder
Annveig Bjordal Halkjelsvik Styremedlem
Rune Skjørsæther Styremedlem
Laila Sødahl Styremedlem (ansatterepresentant)   
Jeanett Berge Observatør

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.

 

Offentlige

 

 • Asbjørn Trondsgård

 

Egenkapitalbeviseiere

 • Maren Børseth
 • Odd Harry Sira
 • Marta Eunice Perez
 • Nils Johansen


Innskytervalgte

 • Bjørn Ivar Olsen
 • Maja Solli
 • Inger Marit Romfo
 • Eirik Sjøholt
 • Ane Marte Grødal (vara)

 

Ansatte

 • Lars Arnold Forseth
 • Torgrim Aaram Schaanning
 • Hanne Gjøra