Sunndal Sparebank skal oppleves som den mest kundevennlige banken i vårt marked. Det skal vi gjøre oss fortjent til ved å fremstå som hjelpsomme, aktive, inkluderende og skikkelig i alt vi gjør! Det er vårt varemerke, og det skal vi både bevare og forsterke. Samtidig skal vi fortsette med å ta nye initiativ og gjennomføre forandringer som gjør oss til en enda bedre bank for våre eksisterende og nye kunder.

Lokal medspiller
Sunndal Sparebank har i over 125 år vært en aktiv medhjelper og støttespiller for innbyggere og bedrifter i kommunen, og er den som yter mest tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver og sponsoravtaler med årlig tilsammen rundt 2 millioner kroner!

Da banken ble etablert 5. august 1892 var bankens oppgave å bidra med kapital slik at datidens lille jordbrukssamfunn skulle utvikle seg. I dag er ikke bankens oppgaver så forskjellig fra den gang. Banken har selvfølgelig utviklet seg som resten av lokalsamfunnet, men kjernen i bankens virksomhet er fortsatt den samme - nemlig å yte kapital og andre banktjenester til sunndalssamfunnet.
På samme måte som at lokalbefolkningen og lokale bedrifter bruker kommunens egen lokalbank, er det vårt ansvar å bidra til å utvikle lokalsamfunnet vi lever i.

Ved siden av at banken deltar med kapital, sponser vi også svært mange lag og foreninger i kommunen. Våre økonomiske bidrag vet vi blir satt stor pris på, og er med på skape et rikt idretts- og kulturliv. Sunndal Sparebank er opptatt av at aktiviteten i kommunen blir opprettholdt.

Ved å bruke Sunndal Sparebank støtter også du opp om lokalsamfunnet. Vår evne til å være en medhjelper og støttespiller i din hverdag, er avhengig av at du spiller på lag med oss og bruker oss som bankforbindelse.

Miljøfyrtårn

I 2014 ble banken sertifisert miljøfyrtårnbedrift etter bransjekravene for kontorvirksomhet. Med sertifiseringen har banken fått dokumentert sin miljøinnsats og samfunnsansvar for miljøtiltak i hverdagen. De siste årene er det gjort en rekke energiøkonomiserende tiltak, noe som har gitt energimerke C (middels energieffektivt) for bankbygget. I tillegg benytter banken fjernvarme til oppvarming, som er basert på spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal.

Banken anvender ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljøet.
Banken utarbeider årlige Klima- og miljørapporter som tilgjengeliggjøres ved forespørsel.