Miljøforsikring

Omfatter plutselig skade bedriften kan bli ansvarlig for i henhold til forvaltning av naturens mangfold.
  • Erstatter skade på egen og andres eiendom
  • Miljøerstatning i henhold til naturmangfoldloven
  • Gjenoppretting av naturen slik den var før en hendelse har oppstått
Kontakt meg om miljøforsikring

Spørsmål og svar