Nå blir Overblikk enda bedre. I begynnelsen av juni lanserer vi et nytt og forbedret design. Flere av funksjonene vil også være oppdatert som for eksempel transaksjoner og informasjon rundt aktiviteter generelt på kortbruk. I tillegg vil det være enklere å finne fram på nettsidene.

Hva er nytt? 
  • Administrator vil kunne se spesifikke innbetalinger, rente og gebyrer. Dette vil du finne under faner ved siden av transaksjoner. Eksportfunksjonen til regnskap for rente og gebyrer vil også bli forbedret. 

  • Filterfunksjonene er også oppdatert og det vil gi deg flere muligheter for filtrering i en rapport. Reiseregninger vil få en forbedret funksjonalitet hvor administrator enklere kan få ut forskjellige reiseregninger som er gjort hos de ansatte med alt av tilhørende kvitteringer.

  • På samme måte som funksjonaliteten i Overblikk vil forbedres, vil det nå også bli enklere for kortholdere å bruke appen Mitt bedriftskort for reiseutlegg.

  • En annen stor endring vil være at administrator kan legge inn etter eget ønske en liste 1 og liste 2.  Det kan for eksempel være at bedriften ønsker å legge inn forskjellige avdelinger, prosjekt eller kostnadssteder sammen med en standard kontoplan som brukes internt. All denne informasjon vil komme med når administrator eksporterer kortholders transaksjoner. 
Vi håper du blir fornøyd med den nye versjonen av Overblikk.