I 2014 ble arveavgiftsloven opphevet. Kort forklart betyr det at du ikke lenger må betale avgift på arv ved dødsfall, når du får gaver eller ved forskudd på arv.

Dette innebærer også at foreldre, uavhengig av beløpets størrelse, avgiftsfritt kan gi barna sine økonomisk støtte i forbindelse med boligkjøp. Samtidig gjør lovendringen det enklere å overføre både hytte og fast bolig til barn.

Begrensninger i arveloven

Men selv om arveavgiften er blitt historie, byr selve arveloven på begrensninger det er viktig å være klar over.

Dette bør du vite:

1: Arv til barn

Barn har etter arveloven krav på såkalt pliktdelsarv etter foreldrene sine. Det betyr at dersom en av foreldrene dør, skal minst to tredjedeler av etterlatt formue deles likt mellom barna. Beløpet kan imidlertid begrenses til én million kroner per barn i testamente. Vær også oppmerksom på at gjenlevende ektefelle kan utsette arveoppgjøret ved å bli sittende i uskiftet bo (se under).

Så lenge foreldrene er i live, er spillerommet større. De kan da dele ut penger til barn og barnebarn som de selv ønsker – for eksempel i forbindelse med boligkjøp.

- Å spare til barna er noe av det lureste jeg har gjort

2: Begrensninger ved uskiftet bo

Når en ektefelle dør, kan den gjenlevende parten foreta arveoppgjøret med en gang (skifte boet), eller utsette det ved å sitte i uskiftet bo. Uskifte innebærer at den gjenlevende nærmest får full disposisjonsrett over verdiene i boet. Men det finnes enkelte begrensninger.

Dersom avdøde har barn fra tidligere forhold, såkalte særkullsbarn, kreves det samtykke fra disse for å kunne bli sittende i uskiftet bo. Det er heller ikke mulig å gi bort fast eiendom eller større pengegaver uten samtykke fra arvingene. Hvor store pengegaver man kan gi bort, avhenger av verdien i forhold til den totale formuen i boet.

3: Gevinstskatt ved salg av arvet bolig

Dersom arvinger selger arvet bolig, kan de få gevinstskatt på verdistigningen av boligen. Unntaket er dersom giver selv kunne solgt eiendommen skattefritt på overføringstidspunktet.

Det er verdien på arvetidspunktet som er utgangspunktet for en slik skatt. Når boligen skal selges, uten at arvtaker har bodd i den selv i minst 12 måneder sammenhengende i løpet av de siste to årene, må det skattes 27 % av en eventuell gevinst.

4: Samboere? Husk testamente!

At arveavgiften er fjernet, betyr ikke at samboere automatisk arver den andre. Det er kun samboere som har, har hatt eller venter felles barn, som kan gjøre krav på arv fra den andre. Her er det også viktig å være klar over at selv om du har juridisk arverett, har du kun krav på fire ganger grunnbeløpet. Per i dag tilsvarer det 360.272 kroner.

Skriver du derimot testamente, har du mulighet til å tilgodese gjenlevende samboer med langt høyere beløp.

Hva skjer med flokken din dersom du skulle bli borte? Les hvorfor Einar Bøysen tegnet dødsfallforsikring

Hjelp til de viktige beslutningene

Beslutninger i forbindelse med arv, testamente og kjøp av bolig, kan være store. For de fleste vil det føles ekstra trygt å få hjelp av noen med solid kompetanse for å finne de beste løsningene. Kontakt banken for å snakke med en av våre rådgivere.

Kilde: Arveloven/Lovdata