Åpning av nytt bankkontor i Surnadal 2.mai

Med bakgrunn i en strategisk vurdering, har Styret i Sunndal Sparebank besluttet å etablere avdelingskontor i Surnadal. Etableringen skal skje som en samlokalisering med Statera Økonomi AS, et regnskapsforetak hvor banken ble medeier i desember 2021. Foretakene blir samlokalisert i Oppistua, Øravegen 2.

Dette blir ei ny gren på vårt Eiketre i regionen og etableringen er en naturlig videreføring av bankens tidligere ekspansjon og overtakelsen av en større forsikringsportefølje i Surnadal i mai 2021, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Vi registrerer økende bransjeglidning mellom bank og regnskap, der både den teknologiske utviklingen knytter bransjene tettere sammen og behovet for økonomisk rådgivning er økende innen flere fagområder som f.eks pensjon og forsikring. Samlokaliseringen vil styrke begge foretakenes markedsmuligheter, samtidig som kundene vil oppleve merverdier gjennom et helhetlig økonomisk tilbud, sier Jonny Engdahl.

De senere årene har Sunndal Sparebank etablert avdelingskontor i Molde, Ålesund og Kristiansund, og alle disse har vært en ubetinget suksess. Kunde- og kredittveksten har vært svært god og de nye kontorene har definitivt bidratt til å styrke Sunndal Sparebanks markedsposisjon i Møre og Romsdal.

Vi opplever at lokalbankkonseptet står fjellstøtt i konkurransen med andre banker i vårt geografiske nedslagsfelt. Å etablere seg i Surnadal er også interessant fordi svært mange person- og bedriftskunder i en årrekke har fått god kunnskap om Eika som merkevare og produktleverandør innen blant annet forsikring- og spareområdet, sier Jonny Engdahl.

Etableringen bidrar til at vi nå kan betjene kundene i Surnadal på en styrket måte og med enda større kapasitet og mer kompetanse. Mange av våre kunder har etterlyst en slik etablering og nå blir det altså en realitet, sier Jonny Engdahl.

Målet med etableringen i Surnadal skjer i forlengelsen av tidligere kontoretableringer, med en tydelig ambisjon om fortsatt å styrke kundegrunnlaget og markedsposisjonen som en selvstendig lokalbank i årene framover, sier Jonny Engdahl.

Surnadal framstår som et interessant marked for oss gjennom den store forsikringsporteføljen, og at Sunndal Sparebank vil være den eneste banken i Eika-alliansen som er representert der. Dette gir oss gode muligheter for økt differensiering og økte muligheter for kundene på produktsiden, sier Jonny Engdahl.

Kontoret vil være et rent rådgivningskontor og vil betjene både person- og bedriftskundesegmentet.

Vi opplever at menneskelig kontakt og gode relasjoner har stor verdi for mange kunder når de skal velge bank, og derfor setter vi god personlig kunderådgivning høyt på agendaen kombinert med korte beslutningsveier og gode digitale løsninger. Den lokale sparebankfilosofien vil stå sentralt i betjening av eksisterende og nye kunder i Surnadal.

Kontaktperson:

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)

Steinar Aasbø, leder forsikring (482 89 502)

Bjørg Aa, leder Bedriftsmarked (954 74 055)