I forlengelsen av etablert samarbeid i Kristiansund, er Sunndal Sparebank og NEM Eiendomsmegling AS nå enige om å etablere samarbeid i Sunndal. Målsettingen med samarbeidet er å styrke begge parters langsiktige vekst og utvikling.

-vi er svært glad for at vi nå kan offentliggjøre at NEM Eiendomsmegling blir en del av oss med etablering her i Sunndal, og at vi med dette forsterker markedsmulighetene og begge parters strategiske utvikling, synlighet og distribusjonskraft i lokalmarkedet, sier adm.banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Målet for partene er å skape gode synergier ved å være samlokalisert, samt oppnå et godt betjeningskonsept for eksisterende og nye kunder i Sunndal. Samarbeidsavtalen vil bidra til å skape gode muligheter for et styrket kundegrunnlag i tiden som kommer.

-smarbeidet vil forenkle arbeidet mot potensielle kunder, samt skape gode kommersielle muligheter for begge parter, sier daglig leder i NEM Eiendomsmegling Maria Alvheim Klinge og adm.banksjef Jonny Engdahl unisont.

NEM Eiendomsmegling AS ble etablert medio 2019, og har allerede på den korte tiden fått et godt fotfeste i Kristiansund, Averøy og omegn. NEM er en solid aktør som er opptatt av kvalitet i all sin virksomhet, og opplever at de stadig oftere er en fortrukket rådgiver og megler ved kjøp og salg av bolig.

-vi er sikre på at NEM Eiendomsmegling vil oppleves som en meget god medhjelper ved salg av bolig og fritidseiendom. De er offensive og leverer høy kvalitet på sine tjenester. Alle i NEM har jobbet i bransjen i en årrekke og har vært utrolig dyktige til å megle fram verdiene som ligger i eiendommene. Dette blir et solid løft for eiere av boliger og fritidseiendommer i Sunndal og omegn som har behov for en eiendomsmegler, og vi som bank vil forsterke det nye tilbudet med vår distribusjonskraft og kunnskap om lokalmarkedet, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-det er mange gode krefter i sving for at dette skal bli en suksess for begge parter i tiden som kommer, sier Jonny Engdahl.

 

Kontaktperson:

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)

 

Maria Alvheim Klinge, Daglig leder i NEM Eiendomsmegling (926 99 890)