Sunndalsøra, 7. september 2023

PRESSEMELDING

Vellykket emisjon med god overtegning i Sunndal Sparebank

Totalt ble det tegnet 743 995 egenkapitalbevis i emisjonen, mot et tilbud på 654 205 egenkapitalbevis. Samlet gir dette en tegning på hele 79,6 millioner kroner og en overtegning på hele 13,7 prosent i emisjonen. Interessen for å kjøpe egenkapitalbevis var svært god til tross for at folk og bedrifter opplever mer urolige tider med sterk prisvekst og stigende renter. Emisjonen betegnes som svært vellykket.

-Emisjonsresultatet er en stor tillitserklæring og bekrefter at dagens eiere er fornøyde med bankens utvikling og direkteavkastningen på egenkapitalbeviset siden 2013. Med interessen som er vist i emisjonen, gir eierne en tydelig tilbakemelding om at de vurderer Sunndal Sparebank som et attraktivt investeringsobjekt, og det er naturligvis veldig hyggelig, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Stor interesse selv i dyrtid

-vi er ydmyke og veldig stolt over å ha så mange investorer som har tro på det vi gjør som lokalbank. Spesielt i en tid hvor prisstigningen på de fleste varer og tjenester er høy, og rentene stiger. I flere år har banken hatt en offensiv satsning med etablering av flere avdelingskontor og forsikring. Siden 2015 har banken vokst fra om lag 3 milliarder i størrelse til nærmere 8 milliarder nå i 2023. Vi lykkes med vår forretningsmodell med fysisk tilstedeværelse, gode digitale løsninger og god kompetanse. Kundeveksten har vært stor og inntjeningsgrunnlaget er betydelig bedret. Vi vil takke for tilliten som eksisterende og nye eiere har vist oss i tegningsperioden. Dette gir oss stor motivasjon for arbeidet med videre vekst og utvikling av banken i Møre og Romsdal, sier Jonny Engdahl.

-dette er femte emisjonen vi har gjennomført siden 2013 og dette er også femte gangen vi opplever en god overtegning. I 2013 var det en overtegning på 33 prosent, i 2017 var det 39 prosent, i 2019 var det 15 prosent og i 2021 hele 78 prosent. At vi i 2023 lykkes med nok en overtegning på om lag 14 prosent, gjør oss veldige stolte og ydmyke. Bak resultatet står det selvsagt en dyktig organisasjon som har bistått investorer med tegning, hatt gode møter og gitt god rådgivning på veien, sier Jonny Engdahl.

Emitterte brutto 70 MNOK

Fortrinnsrettsemisjonen har pågått i to uker og ble avsluttet onsdag 6. september kl. 16:30. Det er brutto emittert 70 MNOK og formålet med emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å sikre fremtidig vekst og utvikling.

-interessen for tegning har vært veldig god gjennom hele perioden, og hele 462 personer og bedrifter tegnet seg i emisjonen. Om lag 68 prosent av tegningene er foretatt av personer og selskaper hjemhørende i Møre og Romsdal. Men vi synes selvsagt det er svært positivt å registrere at det er interesse fra landet for øvrig, sier Jonny Engdahl.

Offentliggjøring av tildeling blir gjort i brev til hver enkelt tegner i løpet av de nærmeste dagene. Tildelingen vil være basert på oppgitte tildelingskriterier i Prospektet.

Sunndal Sparebank engasjerte Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Banken vil igjen takke eksisterende og nye eiere for deltakelse og interesse som er vist i emisjonen.

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl (975 88 471)