Med bakgrunn i Norges Banks historiske rentekutt torsdag 7. mai, har Sunndal Sparebank besluttet å redusere renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng.

-for å støtte opp om norsk økonomi valgte sentralbanken å senke styringsrenten til null sist torsdag. Det har aldri skjedd tidligere og er et tydelig signal på den alvorlige økonomiske situasjonen Norge befinner seg i.
Vi i Sunndal Sparebank gjør vårt ytterste for å hjelpe våre kunder i en vanskelig og usikker tid. Fra 2. april senket vi boliglånsrenten med hele 0,85 prosentpoeng, som en umiddelbar hjelp til alle boliglånskunder. I tillegg har vi hjulpet mange av våre kunder med avdragsfrihet eller terminutsettelser, noe flere har gitt gledelig uttrykk for.
Med dagens varslede rentenedsettelse har vi redusert boliglånsrenten med inntil 1,25 prosentpoeng på få uker, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

Endringen på boliglånene gjøres gjeldende fra 25. mai. Renten på innskudd blir redusert med inntil 0,50 prosentpoeng med virkning fra 15. juli.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån eller innskudd.