Sunndal Sparebank gjennomførte i november 2017 en svært vellykket fortrinnsrettsemisjon på 45 MNOK. Emisjonen ble overtegnet med 39 prosent, og er et synlig bevis på at eierne hittil har vært godt fornøyd med avkastningen som har vært oppnådd.    

 

Høsten 2017 har bankens styre vurdert mulighetene for å notere egenkapitalbevisene på en regulert markedsplass. Hovedargumenter for slik notering er:  

  • Markedsbasert verdifastsettelse

  • Forenkle daglig håndtering av kjøp/salg

  • Øke likviditeten, samt bidra til høyere omsetning i papiret

  • Bidra til økt investorbase over tid

  • Øke bankens synlighet i markedet

     

     

I desember fattet styret vedtak om å innlede prosess med Oslo Børs om notering. Basert på en totalvurdering er det besluttet at egenkapitalbevisene skal noteres på Merkur Market. For å bistå banken i noteringsprosessen overfor Oslo Børs, er Norne Securities ASA er engasjert som kvalifisert «Merkur-Rådgiver».

 

Det er en ambisjon at bankens egenkapitalbevis skal være notert innen utgangen av Q1 2018.  

 Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.