Innhenting av manglende legitimasjon

Sunndal Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Man er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny legitimasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

Hvilken type legitimasjon må forevises?

Bakgrunn:

På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon på en del av våre kunder.

Det er ikke bare ved etablering av kundeforholdet at banken er lovpålagt å innhente legitimasjon. Også i et løpende kundeforhold må vi sørge for at legitimasjonen vi har innhentet tilfredsstiller myndighetenes krav.

 

Hvem dette gjelder:

Dette gjelder for mange av våre kunder. Selv om du har vært kunde i mange år vil vi ha behov for en oppdatert legitimasjon av deg. 

Er dere flere i samme husstand er det fint om du sjekker om det kan gjelde for flere av dere. 

 

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

 

Legitimasjon:

Vi anbefaler at alle kunder legitimeres med gyldig pass. Hvis du ikke har pass kan førerkort benyttes. (BankID krever pass).  Hvis du mangler gyldig legitimasjon tar du kontakt med din kunderådgiver eller kundesenteret i banken.

 

SMS fra Sunndal Sparebank

De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk vil motta en SMS fra oss om dette. 

 

Hvordan:

Du må komme innom et av våre kontor for å få scannet passet ditt (Sunndalsøra, Molde eller Ålesund).

Kan du ikke møte personlig ta kontakt med banken.  

Ordinær åpningstid er alle hverdager fra kl 09:00 – 15:30 (gjelder alle våre kontor). 

 

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse