Jul

Siste frist for å betale regninger før julaften er fredag 23. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres i nettbanken før klokken 14:00. Første forfallsdato etter julaften er tirsdag 27. desember 2022.

Nyttår

Siste frist for å betale regninger i 2022 er fredag 30. desember innen kl 14:00. Neste ordinære bankdag etter nyttårsaften er mandag 2. januar 2023.

Siste frist for innbetaling til Boligsparing for unge (BSU) er fredag 30. desember kl 12.00.

Siste frist for innbetaling til Individuell pensjonssparing (IPS) for eksterne fond er tirsdag 20. desember, mens fristen for innbetaling til Eika-fond er torsdag 29.desember.

Det er viktig at disse fristene over overholdes, som også gjelder mellom kontoer i samme bank.

Utenlandsbetaling

Siste frist for å betale til utland før jul er fredag 23. desember. Siste frist for å betale til utland i 2022 er fredag 30. desember. Regningene må registreres før klokken 09:00 begge dager. 

Normalt vil mottaker få pengene samme dag som betalingen blir utført, men skal betaling være mottatt hos kundens bank før nyttår, bør betalingen gjøres senest torsdag 29. desember. For en del land i andre tidssoner bør du beregne bedre tid enn dette.

Generelt om betalingsfrister

Fristene er ikke absolutte. Vi anbefaler å være ute i god tid før fristene. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.

Vipps kan benyttes til å betale som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.