Barn og unge og miljø- og bærekraftige prosjekter er våre prioriterte innsatsområder for gavemidler. En gave bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats, ikke belaste natur og miljø unødig og gjerne inspirere til nye initiativ som kan ha betydning for en større gruppe i ditt lokalsamfunn.

Allmennyttige prosjekter bør være langsiktige og ansvarlige sett opp mot FNs bærekraftsmål. Søknaden fra ditt lag eller forening må derfor minst oppfylle ett av FNs 17 bærekraftsmål, og det må gis en redegjørelse for hvorfor akkurat ditt prosjekt bidrar til dette.

Kriterier og retningslinjer

Lag og foreninger inviteres nå til å søke og fristen settes til 29. februar 2024. 

Tildeling vil bli offentliggjort i løpet av våren 2024 og alle gavetildelinger vil bli offentliggjort på bankens hjemmesider. Det kan også bli aktuelt å offentliggjøre enkelte tildelinger sammen med lokal presse, arrangement eller på annen måte. Dette skjer i samråd med gavemottaker. Beslutning om avslag vil ikke bli begrunnet.

Det kan stilles vilkår til enkelte gavetildelinger som sikrer at formålet blir realisert. Gaver kan gis til mottakere som banken har sponsoravtale med, men gaven skal da ha et annet spesifisert allmennyttig formål og et annet innhold enn det sponsoravtalen dekker.

Tidligere utdelinger

Prioriterte områder

 • Klima, miljø og naturvern (må oppfylle minst ett av FN’s 17 bærekraftsmål)
 • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Kompetanse, utdanning og forskning
 • Humanitære tiltak og helseformål
 • Kultur
 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak

Områder som ikke prioriteres

 • Tiltak som har uforholdsmessig negativ innvirkning på FNs bærekraftsmål
 • Tiltak knyttet til enkeltpersoners virksomhet
 • Tiltak av kommersiell eller offentlig virksomhet
 • Tiltak rettet mot drift, husleie og lønn til tillitsvalgte
 • Påbegynte prosjekter før søknad er mottatt
 • Støtte til reiser knyttet til arrangementer og turneringer
 • Jubileer og bokutgivelser
 • Religiøse eller partipolitiske tiltak

Søknadsfrist 29.februar 2024.
For spørsmål vedr. gaveutdelingen og søknadsprosessen - ta kontakt med vår markedskoordinator Svein Tidemann på mob. 941 40 009.