Emisjon 2021

I perioden 23. august - 6. september gjennomfører Sunndal Sparebank en fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 750 000 egenkapitalbevis til kurs 104 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre investorer.