Eiermøte Sunndal Sparebank 6. april kl. 18:00, Støgu Sunndal kulturhus.

Det skal avholdes eiermøte for å gjennomføre valg av medlemmer til Generalforsamlingen. Det skal velges 4 personer for en periode på 4 år. Det blir også gitt en orientering om bankens virksomhet i 2016.

Møteinnkalling med valgkomiteens innstilling blir tilsendt eierne om lag 14 dager før møtedato.