Åpningstider
27. til 29. desember, kl. 10:00 - 14:00

Frist for betaling før julaften
Siste frist for betaling før julaften er fredag 22. desember.
Første bankdag i romjula blir onsdag 27. desember

Frist for betaling før nyttår
Siste frist for betalinger i 2023 er fredag 29. desember kl. 13:30 (frist for betaling til utlandet er kl. 11:00).
Første forfallsdag i 2024 blir tirsdag 2. januar

Overføring mellom egne konti i Sunndal Sparebank via nettbank og mobilbank som ønskes bokført i 2023, må være gjennomført innen fredag 29. desember 2023 kl. 21:50.