Eika Egenkapitalbevis falt 1,11 % i juni, mens Egenkapitalbevis-indeksen var ned 1,64 %.  Hittil i år er avkastningen i fondet 9,76 % og 12,67 % for indeksen.

Markedskommentar

Sparebankene har levert gode resultater for 1. kvartal. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold.

Resultatbidrag

Svenska Handelsbanken, DnB og Jæren Sparebank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i juni, mens Sparebanken Vest, Sparebank 1 Sørøst-Norge og SR-Bank var de største negative bidragsyterne siste måned.

Utsikter

Sparebankene synes å være verdsatt nær historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en god lønnsomhet for sparebankene fremover.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.