RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 4,56% i april, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 7,01%. 
Hittil i år er avkastningen i fondet 7,30% og 9,70% for indeks.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene ser ut til å fortsatt leverte gode resultater for 1. kvartal. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene i år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest var de største positive bidragsyterne til avkastningen i april, mens Sparebank 1 Helgeland og Sparebanken Møre var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i første kvartal, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året. 
 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.