Personalforsikring

For å ta ekstra godt vare på dine medarbeidere, kan du kjøpe egne personalforsikringer som dekker mer enn det en obligatorisk yrkesskadeforsikring gjør.
  • Gir erstatning om medarbeideren dør. Ektefelle eller samboers liv kan også forsikres
  • Gir økt erstatning ved medisinsk invaliditet
  • Gjelder uførhet og menerstatning ved skade etter andre sykdommer enn yrkessykdommer
Kontakt meg om personalforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Vår personalforsikring består av løsningene:

Gruppelivsforsikring 

Gir erstatning hvis den ansatte dør. Ektefelle/samboers liv kan også forsikres.

Erstatningene er valgbare og kan avtrappes med alder.
Erstatning ved død inntil 40 G. Erstatningen kan avtrappes med alder.
Gruppeliv kan utvides til å omfatte erstatning ved ektefelle/samboers død inntil 15 G. 

Annen sykdom 

Gir erstatning ved ervervsmessig uførhet over 40%, og medisinsk invaliditet over 50%, etter sykdom som ikke er yrkessykdom.

Tap i fremtidig erverv: 22-30 G eller 11-15 G.
Medisinsk invaliditet: 4,5 G. 

Annen sykdom kan utvides: 

Utvidet menerstatning ved medisinsk invaliditet med 5,5-25,5 G. 

Grunnbeløpet i folketrygden (G)

Forsikringssummene er angitt i G, grunnbeløpet i folketrygden.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2022 kr. 111 477. Satsen oppdateres i mai hvert år.