Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedriften eller produktet forårsaker.
  • Omfatter ansvar som eier eller bruker av fast eiendom
  • Tilleggsforsikring for bedrifter som utøver sin virksomhet innen flere bransjer
  • Speditøransvarsforsikring kan også kjøpes
Kontakt meg om ansvarsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Flere typer ansvarsforsikring

For virksomheter som driver innen ulike bransjer, kan det være aktuelt med flere ansvarsforsikringer.

  • Næringslivsforsikring. Tegner du næringsforsikring får du en helhetlig pakkeløsning hvor alminnelig ansvarsforsikring med produktansvar er inkludert.

  • Styreansvarsforsikring. Aksjeselskaper, borettslag og stiftelser bør vurdere å tegne styreansvarsforsikring. Som styremedlem kan man bli stilt økonomisk ansvarlig for feil styret har gjort.

  • Bilansvarsforsikring. Har bedriften firmabil må du tegne bilansvarsforsikring som omfatter personskader og skader på andres ting og kjøretøy.