I 2021 inngikk Sunndal Sparebank og NEM Eiendomsmegling AS samarbeidsavtale for å styrke begge parters langsiktige vekst og utvikling på Nordmøre. Etter 3 år med godt samarbeid ønsker partene å ta dette til et nytt strategisk nivå ved at Sunndal Sparebank blir majoritetseier. Samtidig blir det inngått en langsiktig avtale med Aktiv-kjeden med mål om å styrke de langsiktige markedsmulighetene for begge parter.

-etter en periode med samtaler er vi svært glad for at vi nå kan offentliggjøre at NEM Eiendomsmegling AS blir en del av vår familie, og der vi i fellesskap skal løfte oss for å skape enda bedre kundeopplevelser i grensesnittet mellom eiendomsmegling og bank. Å bli en del av Aktiv-kjeden er et naturlig steg for oss ettersom dette er en veletablert kjede med et sterkt merkenavn og har en god rigg av tjenester som sørger for profesjonalitet i kundeleveransen. Aktiv-kjeden eies av Eika Gruppen og er en del av Eika-alliansen, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Målet for partene er å utvikle selskapet videre med økt synlighet, distribusjonskraft og samhandling.

-at banken nå blir medeier vil gi økte kommersielle muligheter og vil styrke samarbeidet mot både eksisterende og nye kunder på de stedene hvor Sunndal Sparebank er lokalisert i Møre og Romsdal i dag, sier daglig leder i NEM Eiendomsmegling Maria Alvheim Klinge og Jonny Engdahl.

NEM Eiendomsmegling AS ble etablert medio 2019, og har på denne tiden fått et godt fotfeste på Nordmøre. NEM er en solid aktør som er opptatt av kvalitet i all sin virksomhet, og opplever at de stadig oftere er en fortrukket rådgiver og megler ved kjøp og salg av bolig.

-vi er sikre på at NEM Eiendomsmegling vil oppleves som en meget god medhjelper ved salg av bolig og fritidseiendom også framover. De er offensive og leverer høy kvalitet på sine tjenester. Alle i NEM har jobbet i bransjen i en årrekke og har vært utrolig dyktige til å megle fram verdiene som ligger i eiendommene. Begge parter er opptatt av å framstå som hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte. Når vi nå går inn i framtiden sammen skal vi bearbeide dette ytterligere slik at våre kunder opplever å få et forsterket og offensivt tilbud, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-det er mange gode krefter i sving for at dette skal bli en suksess for begge parter i tiden som kommer, sier Maria Alvheim Klinge og Jonny Engdahl.

-med Aktiv-konseptet er partene også enige om at selskapet vil få et nytt navn, men vil foreløpig ikke røpe noe om dette. Det viktigste for kundene er at eiendomsmeglerne i selskapet skal være med videre og at tjenestetilbudet blir forsterket under et kjent merkenavn som Aktiv, sier Maria Alvheim Klinge.

Partene planlegger å vokse videre i Møre og Romsdal og er tydelige på at dette kan skje både organisk og strukturelt i tiden som kommer.

 

Kontaktpersoner:

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)

Maria Alvheim Klinge, Daglig leder i NEM Eiendomsmegling (926 99 890)